Try Not to Cry! ❤️ Ang Tibay ng Nanay


Being a mom is the toughest job in the world, ngunit hanggang saan nga ba ang kayang isakripisyo ng ating mga ina upang mabigyan tayo ng maayos na buhay? Watch how these inspiring mommies did it para patunayan na gaya ng Orocan, walang katulad ang #TibayNgNanay anuman ang pagsubok na nararanasan.


All music tracks in the video were created by Jason 
Shaw available under Creative Commons License 3.0.

Rolled Into One Mom

No comments:

Post a Comment

Instagram